Måleri

MÅLERI"Måleriet är en klangbotten i allting jag gjort. Måleriet är verkligen det viktiga för mig. Här kan jag bara vara jag. Här är jag fri. Jag har en slags lyrisk expressionistisk ton i mig. I mina målningar finns det en navelsträng från något självupplevt. Men sedan måste det hända något överraskande under resans gång."


Bernt Franckié Grünewald, Lommabladet  2009-03-09


"Det är själva måleriet som betyder något. Utgångspunkten förändras, att följa vad färgen gör med berättelsen. Färgen skapar upplevelsen. Det finns inget facit, bara nyfikenhet som skapar lust att analysera. Bilden är densamma hur olika vi än uppfattar den."


Bernt Franckié Grünewald


"Måleriet ligger nära poesin. Färgen är ett koncentrat av naturen. Det är som ett spel där jag försöker hitta rytmen i bilden. Färgen ska tala till en. Det är viktigt att den klingar till."


Bernt Franckié Grünewald, Lokaltidningen Staffanstorp 2014-12-06

Olja på duk och pannå


Vid intresse, kontakta konstnären